一日無事,小神仙


【一日無事,小神仙】 

「一日無事,小神仙」香香發音:https://picosong.com/wuBT6/

奇怪?圖明明是寫「最幸運的人」,是按怎頂面寫「一日無事,小神仙」?
若是手頭有《鯤島計畫》,會看著每一篇故事,攏有兩種版本故事名。嗯哼嗯哼~ 一種是華語,另外一種是台語啦!就親像外國電影按呢,原本英語一種名,華語翻過來閣一種,兩種無一定百分之百仝款。親像「南方四賤客」,英語名其實是「South Park」,但兩種攏有無仝的趣味。
只是咱變成華語一種、台語一種,嘛是一種趣味。
這篇「一日無事,小神仙」,主要是收錄所有有關「運氣」的台語詞,嘛是主角元義頭一擺將寫好的故事提去投稿,嚴格講起來,自這篇開始,故事漸漸欲精彩囉~


====

奇怪?圖明明是寫「最幸運的人」,是怎樣上面寫「一日無事,小神仙」?
若是手邊有《鯤島計畫》,會看到每一篇故事,都有兩種版本故事名。嗯哼嗯哼~ 一種是華語,另外一種是台語啦!就像外國電影,原本英語一種名,華語翻過來又是一種,兩種不一定百分之百一樣。好比「南方四賤客」,英語名其實是「South Park」,但兩種都有不一樣的趣味。
只是我們變成華語一種、台語一種,也是一種趣味。
這篇「最幸運的人」,主要是收錄所有有關「運氣」的台語詞,也是主角元義第一次將寫好的故事拿去投稿,嚴格講起來,從這篇開始,故事漸漸要精彩囉~

---------------
《鯤島計畫》
---------------
▲ 
博客來  https://goo.gl/QRZoE6
讀 冊  https://goo.gl/eMLQFk
三 民  https://goo.gl/pBEACr
誠 品  https://goo.gl/LL7Zqx
金石堂  https://goo.gl/MBzYfc

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 意見:

張貼留言